Privacy Policy Social Media Appjobs Work

Updated on
March 3, 2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI SOCIAL MEDIA APPJOBS WORK

Jako Appjobs szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi na Twój temat, które przetwarzamy. W tej Polityce Prywatności opisujemy, w jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy Twoje dane osobowe, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

1. KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Współadministratorami danych:

(1) osób, które śledzą i wchodzą w interakcję z profilem (fanpage) Appjobs Work na portalu społecznościowym Facebook, dostępnym pod linkiem https://www.facebook.com/AppjobsWork (“Profil”);

(2) członków powiązanej z Profilem grupy  pod nazwą “Appjobs Work - społeczność beta testerów”, dostępnej pod linkiem https://www.facebook.com/groups/711403056701594 (“Grupa”)

są:

 • Appjobs Sweden AB, spółka zarejestrowana w Szwecji, z siedzibą pod adresem Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm/Szwecja, EU VAT NR SE559098471101 (“Appjobs”, “my”, “nasze”, “nas”) -
 • Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Appjobs jest administratorem danych osobowych członków Grupy w zakresie, w jakim decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych osób, które śledzą Profil i członków Grupy - tj. prowadzi Profil (zamieszcza posty, odpowiada na komentarze) oraz administruje Grupą (przyjmuje i usuwa członków Grupy, odpowiada na ich zapytania, moderuje treści zamieszczane w Grupie). Kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].

Facebook Ireland Limited jest administratorem danych w zakresie, w jakim decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych osób śledzących Profil i członków Grupy jako użytkowników portalu Facebook - cele i sposób przetwarzania danych osobowych, o których decyduje Facebook, podstawa prawna i inne informacje wymagane przez przepisy prawa są opisane pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

(1) osoby, które śledzą Profil i wchodzą z nim w interakcje

 • informowanie o świadczonych przez nas usługach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Appjobs (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane na Profilu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania Profilu i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze na Profilu.

(2) członkowie Grupy

 • informowanie o świadczonych przez nas usługach, funkcjonalnościach i możliwościach aplikacji mobilnej Appjobs Work oraz budowanie pozytywnego wizerunku Appjobs (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • poznanie potrzeb i opinii użytkowników aplikacji mobilnej Appjobs Work w celu rozwoju jej funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane pod postami zamieszczonymi na Grupie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku:

1. osób, które śledzą Profil i wchodzą z nim w interakcje

 • przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu (np. Twój wizerunek) lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz.

2. członków Grupy

 • przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu (np. Twój wizerunek) lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

(1) osoby, które śledzą Profil i wchodzą z nim w interakcje

 • Twoje dane przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem Profilu lub wchodzisz z nim w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować Profil, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.

(2) członkowie Grupy

 • Twoje dane przechowujemy tak długo, jak pozostajesz członkiem Grupy lub tak długo jak nie usuniesz swoich wpisów, komentarzy lub polubień w Grupie.

4. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

(1) osoby, które śledzą Profil i wchodzą z nim w interakcje

 • operatorzy portali społecznościowych;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia Profilu;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Appjobs w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(2) członkowie Grupy

 • operatorzy portali społecznościowych;
 • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili w mediach społecznościowych;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia Grupy;
 • inni członkowie Grupy;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Appjobs w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

5. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania. W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.
 • Usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do  ograniczenia ich przetwarzania. Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Appjobs (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na nasz adres wskazany w pkt. 1 Polityki.

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. STATYSTYKI STRONY

Facebook udostępnia Appjobs narzędzie służące do analizy statystyk Profilu, które jest oparte m.in. na gromadzonych przez Facebook danych osobowych związanych z liczbą wyświetleń Profilu lub działaniami osób wyświetlających Profil. Facebook zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie działania statystyk strony, który wynika z art. 13 RODO, a także do realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z art. 15 – 22 oraz art. 32 – 34 RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku  z funkcją statystyki strony można znaleźć pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum?hc_location=ufi.

8. PLIKI COOKIES

Appjobs za pośrednictwem Profilu wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne  z przeznaczeniem danego pliku.

W ramach Profilu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia portalu Facebook lub wyłączenia przeglądarki;
 • stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Profilu do preferencji użytkownika; w szczególności umożliwienia rozpoznania i wyświetlenia Profilu na urządzeniu użytkownika, dostosowanego do jego indywidualnych preferencji;
 • tworzenia statystyk, które wspierają obserwację wyświetleń Profilu przez użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
 • utrzymania sesji użytkownika portalu Facebook (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu końcowym, na którym pliki są zapisywane. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności odwiedzenia Profilu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Appjobs nie ponosi odpowiedzialności.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na Profilu i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Polityka obowiązuje od dnia 23/04/2022.