OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z APPJOBS WORK

 1. DEFINICJE

Aby ułatwić Ci zrozumienie Ogólnych Zasad Współpracy z Appjobs Fleet, wprowadziliśmy do tego dokumentu kilka przydatnych definicji: 

 1. Aplikacja - aplikacja “Appjobs: praca przez aplikacje”, dostępna do pobrania w Google Play lub App Store;
 2. Appjobs Fleet / my / nas / nasze etc. - Appjobs Fleet sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978633, NIP: 9542842071, REGON: 522388980, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych;
 3. Zleceniobiorca / Ty / Ciebie / Twoje etc. - osoba wykonująca Usługi na rzecz Appjobs Fleet;
 4. Platformy - wybrane przez Ciebie aplikacje, za pośrednictwem których realizujesz Usługi na rzecz Appjobs Fleet (takie jak np. Uber, Glovo, Bolt);
 5. Operatorzy Platformy - współpracujące z nami podmioty, które dostarczają i utrzymują Platformy;
 6. Usługi - usługi polegające na transporcie osób, żywności, towarów lub produktów spożywczych, które wykonujesz na rzecz Appjobs Fleet na mocy Umowy;
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług przewozu pomiędzy Tobą a Appjobs Fleet. 

 1. DOKUMENTY
 1. Gdzie znajdziesz dokumenty dotyczące współpracy z Appjobs Fleet

Wszystkie dokumenty dotyczące współpracy z nami możesz wygenerować i pobrać w formie elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji lub naszej strony internetowej. 

 1. Jakie dokumenty należy dostarczyć w związku ze świadczeniem Usług

Jeżeli jesteś studentem lub uczniem - należy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przesłać nam na adres hello@appjobs.work skan ważnej legitymacji, która stwierdza posiadanie praw studenta lub ucznia. Dodatkowo, należy dostarczyć skan zaświadczenia o statusie studenta/ucznia z dziekanatu/sekretariatu Twojej uczelni/szkoły. Takie zaświadczenie powinno być wystawione w terminie do 30 dni wstecz od doręczenia go do nas. 

Jeżeli jesteś rencistą - należy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przesłać nam na adres hello@appjobs.work decyzję o przyznaniu renty oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozliczenie może być wykonane dopiero po zawarciu Umowy oraz dostarczeniu nam kompletu wymaganych dokumentów.

 1. KONTAKT Z APPJOBS FLEET
 1. W jaki sposób kontaktować się z Appjobs Fleet

Email: Głównym kanałem komunikacji jest e-mail hello@appjobs.work - to za pośrednictwem poczty elektronicznej załatwiamy wszystkie bieżące sprawy związane z naszą współpracą, rozliczeniami, czy Umową.

Aplikacja: Jeżeli masz bieżące pytania dotyczące Aplikacji, możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem dedykowanego czatu w Aplikacji i na stronie internetowej oraz wysyłając do nas maila na adres hello@appjobs.work. 

Infolinia: Do Twojej dyspozycji jest również infolinia Appjobs Fleet, dostępna pod numerem +48 799 356 939, czynna w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Pamiętaj jednak, że aby załatwić większość Twoich spraw, zwłaszcza tych związanych z rozliczeniem wynagrodzenia, możemy potrzebować od Ciebie przesłania szczegółów sprawy za pośrednictwem komunikacji mailowej.

Zanim skontaktujesz się z nami aby zadać pytanie, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na naszej stronie internetowej: https://appjobswork-pl.groovehq.com/help.

 1. ROZLICZENIA
 1. W jaki sposób dokonywane są rozliczenia za świadczenie Usług?

Wszelkie przychody, które uzyskasz za pomocą Aplikacji, będą rozliczane z Operatorami Platform przez Appjobs Fleet w Twoim imieniu. Od uzyskanych przez Ciebie przychodów potrącimy kwoty wskazane w tabeli poniżej oraz inne kwoty i opłaty wskazane w Umowie i Ogólnych Zasadach Współpracy z Appjobs Fleet - zależnie od Platformy, za pomocą której świadczysz usługi oraz treści Umowy.

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (którego długość określono w Umowie), przygotujemy i wyślemy Tobie szczegółowe rozliczenie zawierające wykaz Twoich przychodów z Aplikacji, należnych opłat i potrąceń. 

 1. Jaki jest koszt dokonywania w Twoim imieniu rozliczeń przez Appjobs Fleet

Ilekroć dokonujemy w Twoim imieniu rozliczenia Twoich przychodów z Aplikacji (t.j. na koniec każdego okresu rozliczeniowego - co tydzień), pobierzemy od Ciebie opłatę w wysokości 22 złotych brutto - dla osób nieprowadzących działalności oraz 22 złotych netto plus należny podatek VAT - dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

*Podane ceny stanowią kwotę netto, za jedną osobę

 1. Szczegółowe zasady rozliczeń przychodów z poszczególnych Platform

Uber, Bolt, Freenow | Uber Eats | Bolt Food | WoZo | Stuart: 

Rozliczenia będziemy realizować co do zasady co tydzień, w każdą środę za poprzedni tydzień. Na Twój adres e-mail podany w umowie, w każdą środę, prześlemy powiadomienie o rozliczeniu przychodu z Twoich aplikacji  osiągniętego w tygodniu poprzedzającym rozliczenie. Jeżeli nie wykonano żadnego kursu w poprzedzającym tygodniu, nie prześlemy Ci powiadomienia o rozliczeniu. Poprzedzający tydzień oznacza czas od poniedziałku (00:01) do niedzieli (23:59). 

Z Twojego przychodu potrącimy należne podatki i daniny publiczne, ale także opłatę za realizację Twojego rozliczenia, która wynosi zawsze 22 złote netto plus VAT (lub po prostu 22 złote jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej) niezależnie od liczby wykorzystywanych przez Ciebie aplikacji.

Przelewy realizowane są w każdą środę stanowiącą dzień roboczy, ale należy wziąć pod uwagę okoliczności od nas niezależne tj. święta, awarie systemu, opóźnienie przelewów z platformitp.. Zrobimy co w naszej mocy, żeby zrealizować przelew jak najszybciej.

W przypadku awarii, będziemy Cię informowali na bieżąco.

Warunkiem wykonania rozliczenia jest przesłanie do Appjobs Fleet kompletu dokumentów oraz wykonanie minimum 25 kursów lub dostaw w miesiącu kalendarzowym. Jeżeli minimalna liczba kursów nie zostanie zrealizowana, rozliczenie zostanie wykonane na koniec miesiąca zgodnie ze stanem na ostatni dzień miesiąca.

Glovo

Rozliczenia dla platformy Glovo będziemy realizować co 2 tygodnie w każdy piątek po zakończonym okresie rozliczeniowym. Na Twój adres e-mail podany w umowie, w co drugi piątek wyślemy powiadomienie o rozliczeniu. 

Z Twojego przychodu potrącimy należne podatki i daniny publiczne, ale także opłatę za realizację Twojego rozliczenia, która wynosi zawsze 22 złote netto plus VAT (lub po prostu 22 złote jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej) niezależnie od liczby wykorzystywanych przez Ciebie aplikacji.

Jeżeli nie wykonano żadnej dostawy ani nie otrzymano tzw. stawki gwarantowanej przez Glovo w danym okresie rozliczeniowym, nie prześlemy Ci powiadomienia o rozliczeniu.

Poprzedzające 2 tygodnie oznaczają okres 2 tygodni od poniedziałku do niedzieli. 

Przelewy dla Glovo będziemy realizowali w co drugi piątek miesiąca stanowiący dzień roboczy, ale należy wziąć pod uwagę okoliczności od nas niezależne na które nie mamy wpływu tj. święta, awarie systemu, opóźnienie przelewów z platform itp.). Zrobimy co w naszej mocy, żeby zrealizować przelew jak najszybciej.

W przypadku awarii będziemy Cię informowali na bieżąco. 

Gotówka 

Uber, Glovo i Bolt

W Uber i Bolt masz prawo przyjmować gotówkę za realizowane usługi (przejazdy). Paragon wystawiony zostanie w siedzibie i wysyłany na adres e-mail klienta. Nie masz obowiązku wystawiać jakiegokolwiek dokumentu bezpośrednio w pojeździe.

W przypadku współpracy w oparciu o umowę z nami, należy pamiętać, że cała zgromadzona gotówka zostanie rozliczona jako zaliczka tytułem wypłaty Twojego wynagrodzenia i opłacenia podatków oraz danin publicznych. Pamiętaj, że gotówka którą otrzymałeś bezpośrednio od klienta jest przedmiotem rozliczenia tak samo jak wynagrodzenie za zrealizowane usługi (przejazdy), którego nie otrzymasz w tej formie. Jeżeli nie chcesz zachować gotówki  możesz wpłacić ją nam. Jeśli przyjmiesz zbyt dużo gotówki, może się okazać, że Twoje saldo rozliczeniowe jest ujemne. W takiej sytuacji należy zwrócić nam kwotę ujemnego salda. W przypadku braku rozliczenia ujemnego salda Twoje konta w aplikacjach mogą zostać zablokowane.

 1. OPŁATY

Staramy się zapewnić najniższy koszt współpracy z nami z tego względu możemy naliczyć i potrącić niewielkie opłaty dodatkowe w następujących sytuacjach: 

 1. KARTY PALIWOWE

Jeżeli świadczysz Usługi za pomocą swojego samochodu i podpisałeś z nami umowę najmu samochodu, możesz otrzymać od nas kartę paliwową. Karta ta umożliwia tankowanie paliwa z odroczoną płatnością oraz uzyskanie atrakcyjnych rabatów na paliwo. Tankowane paliwo zostanie rozliczone z Twoim przychodem z Aplikacji w najbliższym okresie rozliczeniowym - opłaty za paliwo uwzględniane są w tabeli rozliczeniowej widocznej w panelu rozliczeniowym.