Jak Appjobs określa wynagrodzenie za wynajem?


Podczas pracy z różnymi aplikacjami możesz wynająć nam swój pojazd w Appjobs, pod warunkiem, że nie dostarczamy go dla Ciebie i nie jesteś studentem poniżej 26 roku życia. W takich przypadkach oferujemy godzinową opłatę za wynajem opartą na cenach rynkowych, obliczaną za pomocą naszego algorytmu.

Aby określić wynagrodzenie za wynajem, rozważamy godziny, w których korzystasz z pojazdu. Szacujemy te godziny, porównując Twoje zarobki do średnich zarobków innych kurierów i kierowców na rynku. Łączna liczba obliczonych godzin jest następnie mnożona przez odpowiednią stawkę godzinową dla Twojego rodzaju pojazdu.

Typ pojazdu Godzinowa stawka za wynajem w zł
Samochdód (usługi taxi) 25
Samochód (usługi kurierskie) 15
Skuter 6
E-rower 4.5
Rower 2.5

Po obliczeniu wynagrodzenia za wynajem, ta kwota jest potrącana z Twoich łącznych zarobków i przekazywana oddzielnie.

Oto przykład:

Adam zarabia 1000zl netto z Wolt i ma umowę najmu z nami w Appjobs na swój samochód. W mieście Adama nasz algorytm oblicza średnie zarobki netto kuriera jako 25zl. W związku z tym szacunkowa liczba godzin, w których Adam korzystał z wynajętego samochodu, wynosi 1000 / 25 = 40 godzin.

Płacimy 15zl za godzinę wynajmu samochodu dostawczego, więc łączne wynagrodzenie za wynajem wynosi 40 godzin * 15zl = 600zl.

Kwota, którą używamy do obliczenia podatków dla Adama, to 1000zl - 600zl wynagrodzenie za wynajem = 400zl.

Załóżmy, że Adam jeździ też na Uberze i zarabia za to 3700 zł. W mieście Adama, nasz algorytm obliczył średnie zarobki netto kierowcy na 37 zł. A zatem, szacunkowa liczba godzin, w których Adam korzystał z wynajętego pojazdu, to 3700 / 37 = 100 godzin.


Poniższa tabela pokazuje wynagrodzenie za wynajem dla Adama w przypadku różnych rodzajów pojazdów, przy tym samym przykładzie.

Typ pojazdu Stawka godzinowa za wynajem w zł Zarobki netto (podstawa opodatkowania)
Samochód (usługi taxi) 100 godzin * 25 zl = 2500 zl 3700 - 2500 = 1200 zl
Samochód (usługi kurierskie) 40 godzin * 15 zl = 600 zl 1000 - 600 = 400 zl
Skuter 40 godzin * 6 zl = 240 zl 1000 - 240 = 760 zl
E-rower 40 godzin * 4.5 zl = 180 zl 1000 - 180 = 820 zl
Rower 40 godzin * 2.5 zl = 100 zl 1000 - 100 = 900 zl