POLITYKA PRYWATNOŚCI Appjobs Work

(zwana dalej "Polityką Prywatności")

Niniejszy dokument ("Polityka Prywatności")  określa nasze praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Appjobs Work - aplikacji mobilnej, która pozwala Użytkownikom ("Ty", "Tobie, Twój") otrzymywać dokładne i przejrzyste informacje o swoich zarobkach oraz zoptymalizować i ulepszyć wykonywanie zleceń lub pracy kontraktowej za pośrednictwem Platform.

KIM JESTEŚMY?

Aplikacja Appjobs Work jest administrowana przez Appjobs Sweden AB, spółkę zarejestrowaną w Szwecji, z siedzibą pod adresem Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm/Szwecja, EU VAT NR SE559098471101 ("Appjobs", "my", "nas", "nasz"). Appjobs jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Appjobs Work.

Jeśli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z RODO, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Możesz również skontaktować się z nami pocztą tradycyjną, pod adresem: Appjobs Sweden AB, Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm/Szwecja.

DEFINICJE

O ile Polityka Prywatności nie stanowi inaczej, wszelkie zwroty pisane literą w tej Polityce Prywatności wielką mają znaczenie nadane im w Warunkach Świadczenia Usług Appjobs Work, dostępnych pod adresem tps://www.appjobs.work/terms-and-conditions.

DO CZEGO SŁUŻY APPJOBS WORK?

Appjobs Work jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla freelancerów, osób pracujących na zlecenie lub wszystkich, którzy korzystają z Platform w celu wykonywania zleceń lub pracy kontraktowej.

W przeciwieństwie do standardowych form zatrudnienia, w przypadku których wszystkie informacje związane z zatrudnieniem są przetwarzane przez jeden podmiot w ramach zawartej umowy o pracę lub innej, podobnej umowy regulującej kwestię zatrudnienia, w przypadku zleceń lub pracy kontraktowej informacje o Twoich dochodach uzyskanych za pośrednictwem Platform mogą pochodzić z różnych źródeł. W związku z tym, uzyskanie aktualnych informacji o dochodach lub statystyk związanych z wykonywanymi zleceniami może być dla Ciebie czasochłonne i problematyczne. Takie informacje natomiast mogą być dla Ciebie cenne, jeżeli chcesz śledzić swoje zarobki uzyskane za pośrednictwem różnych Platform lub mierzyć dystans, jaki pokonujesz wykonując zlecenia z Platform.

Celem Appjobs Work jest zebranie w jednym miejscu i przetwarzanie informacji pochodzących z Platform, za pośrednictwem których pozyskujesz zlecenia, a następnie podsumowanie tych informacji i dostarczenie Ci zbiorczych danych i statystyk dotyczących Twojej ogólnej i indywidualnej działalności jako freelancera, Twoich zarobków, w tym płacy podstawowej i napiwków, a także przejechanej liczby kilometrów. Appjobs Work umożliwia również wyznaczanie swojego celu zarobkowego i śledzenie postępów w dążeniu do niego, a także porównywanie swoich wyników (takich jak wysokość zarobków uzyskanych z Platform lub liczba wykonanych dostaw/kursów) z wynikami innych Użytkowników.

Poza usługami agregacji danych, Appjobs Work może również dostarczać Ci oferty pracy z różnych Platform, podpowiadać, z której platformy aktualnie warto korzystać lub jakie wydarzenia aktualnie odbywają się w Twojej okolicy, umożliwiać zarabianie Monet poprzez udział w Zadaniach i wymianę Monet na Prezenty (zgodnie z definicjami zawartymi w Warunkach Świadczenia Usług), oraz oferować inne funkcjonalności, które pomogą zoptymalizować i rozwinąć Twoją działalność wykonywaną za pośrednictwem Platform.

Jeżeli zostaniesz Współpracownikiem Appjobs (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Świadczenia Usług), za pomocą Aplikacji możesz również brać udział w specjalnych Zadaniach oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Współpracowników Appjobs.


JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

(1) gromadzenie Twoich danych osobowych pochodzących z Platform, o ile wyrazisz zgodę na takie gromadzenie danych poprzez połączenie swojego konta na Platformie z kontem Appjobs Work (na podstawie art. 6.1.(a) RODO);

(2) świadczenie usług w ramach umowy pomiędzy Tobą a Appjobs, na zasadach określonych w Warunkach Świadczenia Usług, dostępnych pod adresem https://www.appjobs.work/terms-and-conditions, (na podstawie art. 6.1(b) RODO), t.j.:

- jeżeli korzystasz z funkcjonalności Zarobki i Cel Zarobkowy: dostarczanie Ci zagregowanych danych i statystyk dotyczących Twoich zarobków oraz zleceń, w oparciu o informacje zebrane z Platform, za pośrednictwem których pozyskujesz zlecenia, zgodnie z mechanizmem opisanym w pkt (1) powyżej;

- jeżeli korzystasz z funkcjonalności Ranking: umożliwienie Ci porównania swoich wyników - takich jak wysokość zarobków uzyskanych z Platform lub liczba wykonanych dostaw/kursów - z wynikami innych Użytkowników;

- jeżeli korzystasz z funkcjonalności Moje Przejazdy: umożliwienie Ci pomiaru pokonywanego dystansu oraz rejestrowania innych statystyk i parametrów przejazdów, takich jak np. średnia prędkość, czy średnie zużycie paliwa;

- jeżeli korzystasz z funkcjonalności Zadania i Monety: umożliwienie Ci wzięcia udziału w Zadaniach i realizowania określonych w nich celów, a także otrzymywania Monet i wymiany ich na Prezenty;

- jeżeli jesteś Współpracownikiem Appjobs Work: umożliwienie Ci zawarcia umowy o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o., tj. podmiotem zależnym Appjobs, umożliwienie Ci udziału w specjalnych Zadaniach oraz korzystania z innych funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Współpracowników Appjobs.

(3) zapewnienie prawidłowego działania technicznego Appjobs Work (na podstawie art. 6.1(b) RODO);

(4) profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z usług (na podstawie art. 6.1(f) RODO);

(5) marketing bezpośredni innych świadczonych przez nas usług (na podstawie art. 6.1(f) RODO);

(6) odpowiadanie na otrzymane zapytania (na podstawie art. 6.1(f) RODO).

Podanie Twoich danych osobowych określonych w punktach (1)-(3) nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do wykonania przez nas usług na Twoją rzecz w ramach łączącej nas umowy. Podanie danych osobowych określonych w punktach (4)-(6) również nie jest wymogiem ustawowym, jednak jest nam niezbędne do poprawy naszych usług, promowania naszych produktów i odpowiadania na Twoje zapytania.


JAKIEGO RODZAJU DANE PRZETWARZAMY?

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie: Aby Appjobs Work mógł działać, niezbędne jest przekazanie nam informacji zgromadzonych przez Ciebie na Platformie lub Platformach, na których jesteś zarejestrowany/a, poprzez połączenie wybranych kont Platform z Twoim kontem Appjobs Work. Połączenia kont możesz dokonać w aplikacji mobilnej Appjobs Work. Dane z Platformy, które chcesz zaimportować do Appjobs Work, mogą obejmować:

- dane logowania,

- nazwę użytkownika,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- kody służące do uwierzytelniania wieloskładnikowego, otrzymane za pośrednictwem wiadomości SMS lub dedykowanej aplikacji dostarczanej przez stronę trzecią,

- odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa, zabezpieczające dostęp do Twojego konta,

- Twoją działalność związana z Appjobs Work.

Dane pozyskiwane z Platform: To, jakie dane są otrzymywane za pośrednictwem Appjobs Work będzie zależało od tego, jakie dane są dostępne w Twoim profilu każdej Platformy, ale zazwyczaj będą to informacje dotyczące Ciebie, takie jak:

- Twoje imiona, nazwisko,

- Twój wizerunek,

- adres domowy lub firmowy,

- informacje o Twoich dochodach, w tym zarobki podstawowe, napiwki, premie, opłaty i korekty,

- informacje o nadchodzących płatnościach,

- oceny wydajności i wskaźniki akceptacji zleceń,

- szczegóły dotyczące zleceń, które wykonałeś/wykonałaś, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia oraz pokonany dystans,

- szczegóły dotyczące Twojej działalności freelancerskiej,

- informacje o Twoich pojazdach służbowych i dokumentach takich jak prawo jazdy, dowód osobisty lub dokumenty ubezpieczeniowe.

Niezależnie od podanych przez Ciebie informacji na Platformie lub Platformach, przy rejestracji Twojego konta Appjobs Work niezbędne będzie również podanie na Twojego numer telefonu, na który wyślemy Ci kod weryfikacyjny. Powyższa procedura rejestracji pozwoli nam potwierdzić, że wskazany numer telefonu należy do Ciebie.

Jeżeli korzystasz z funkcjonalności Zarobki, Cel Zarobkowy oraz Ranking, będziemy przetwarzać dane o Twoich dochodach uzyskanych za pośrednictwem Platform połączonych z Twoim kontem w Appjobs Work, Twoich celach zarobkowych oraz postępie w dążeniu do nich. W ramach Rankingu będziemy przetwarzać takie dane jak: avatar i nick, pod którym prezentowany będzie Twój wynik w Rankingu oraz Twoja pozycja w Rankingu na tle innych Użytkowników.

Jeśli aktywujesz funkcjonalność Moje Przejazdy, możemy również przetwarzać dane o lokalizacji i przemieszczaniu się Twojego urządzenia. W dowolnym momencie możesz aktywować i dezaktywować śledzenie lokalizacji za pomocą funkcjonalności Moje Przejazdy. Aplikacja Appjobs Work poprosi Cię o uprawnienia do śledzenia lokalizacji i danych o przemieszczaniu się przy pierwszym włączeniu tej funkcji. Aplikacja Appjobs Work będzie śledzić Twoją lokalizację i dane dotyczące przemieszczania się tylko wówczas, gdy funkcja Moje Przejazdy jest aktywna oraz udzieliłeś aplikacji niezbędnych uprawnień.<br>

Jeśli  bierzesz udział w Zadaniach, zbierasz Monety i wymieniasz je na Prezenty, będziemy przetwarzać takie dane jak: Zadania, w których bierzesz udział, liczba Monet, które zdobywasz oraz rodzaje Prezentów, które nabywasz w zamian za Monety.

Jeśli zostaniesz Współpracownikiem Appjobs, będziemy przetwarzać dane, które wprowadzasz do umowy o świadczenie usług przewozu przy pomocy formularza rejestracyjnego. Dane te mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, firmę, NIP, PESEL, adres zamieszkania lub wykonywania działalności, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez następujący okres:

(1) dane pozyskane z Platform, dane niezbędne do realizacji usług, dane pozyskane w związku z korzystaniem z funkcjonalności Appjobs Work, dane niezbędne do prawidłowego technicznego funkcjonowania Appjobs Work oraz dane statystyczne dotyczące korzystania z usług:

- przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś aktywnym użytkownikiem Appjobs Work, tj. do momentu usunięcia przez Ciebie konta Appjobs Work, do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na połączenie wszystkich Twoich kont na Platformach z kontem Appjobs Work lub do momentu dezaktywacji określonej funkcjonalności; w przypadku usunięcia przez Ciebie konta Appjobs Work lub cofnięcia przez Ciebie takiej zgody, przechowujemy te dane przez okres do 7 dni od momentu usunięcia Twojego konta lub cofnięcia przez Ciebie zgody, a następnie anonimizujemy Twoje dane i przetwarzamy je jako dane nieosobowe;

(2) dane marketingowe:

- przechowujemy takie dane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymywanie takich informacji;

(3) dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania:

- przechowujemy te dane tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.


KTO MOŻE OTRZYMAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

(1) dostawcom benefitów lub innym podmiotom trzecim, dla których dostęp do Twoich danych osobowych jest niezbędny w celu wymiany na Prezenty Monet zebranych w zamian za wykonanie Zadań - jeśli bierzesz udział w Zadaniach, zbierasz Monety i wymieniasz je na Prezenty;

(2) innym Użytkownikom - jeśli korzystasz z funkcjonalności Ranking;

(3) naszemu podmiotowi zależnemu Appjobs Fleet sp. z o.o. - jeśli jesteś Współpracownikiem Appjobs;

(4) dostawcom usług i systemów IT, z których korzystamy w celu obsługi Appjobs Work, w tym usług lub narzędzi uwierzytelniania, hostingu i szyfrowania;

(5) dostawcom usług i systemów IT, z których korzystamy, aby komunikować się z Tobą, w tym za pośrednictwem powiadomień push, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych lub połączeń telefonicznych;

(6) doradcom prawnym lub konsultantom - w zakresie, w jakim takie ujawnienie jest niezbędne do korzystania przez nas z ich usług;

(7) sądom, organom administracyjnym, rządowym lub regulacyjnym albo organom ścigania - jeśli takie ujawnienie jest wymagane przez prawo;

(8) innym partnerom biznesowym, takim jak dostawcy usług finansowych, ubezpieczeniowych lub usług rynku pracy, w celu zaoferowania Ci dopasowanych i użytecznych produktów, które pomogą Ci zoptymalizować i rozwinąć działalność w ramach Platformy - po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody.

Niektóre z usług, z których korzystamy, przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG. Wszelkie takie transfery będą jednak dokonywane zgodnie z przepisami RODO i z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, takich jak standardowe klauzule umowne (określone w art. 46.2 RODO).


TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

- Dostępu do Twoich danych osobowych: Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, na Twoje życzenie dostarczymy Ci kopię danych, które przetwarzamy na Twój temat oraz informacje o sposobie ich przetwarzania. Spełnimy Twoje żądanie przesyłając kopię Twoich danych w formie elektronicznej, chyba że w żądaniu wyraźnie określono inny sposób. Za każde kolejne żądanie dostępu możemy obciążyć Cię opłatą administracyjną.

- Sprostowania danych, usunięcia i ograniczenia przetwarzania: Jeśli uważasz, że informacje, które posiadamy na Twój temat są nieprawidłowe, zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli je zaktualizować i poprawić. Informacje o Tobie zostaną automatycznie usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, do których zostały zebrane. Niemniej jednak, jeśli w dowolnym momencie zechcesz, abyśmy usunęli informacje o Tobie, masz do tego prawo. Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

- Przenoszenie danych: w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody, masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś/dostarczyłaś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Możesz również zażądać od nas przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

- Wycofania zgody i sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

- Złożenia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane lub naruszono Twoją prywatność, zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli informacje podane przez Ciebie w celu realizacji Twoich praw okażą się niewystarczające do zidentyfikowania Twojej tożsamości, poprosimy Cię o podanie dodatkowych informacji. Jeśli nie podasz takich informacji, możemy odmówić spełnienia Twojego żądania.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych podanych przez Ciebie danych osobowych do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

My i nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia w celach analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o tych narzędziach. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z partnerów.<br>


MIXPANEL

Używamy Mixpanel w celu monitorowania interakcji użytkowników z Appjobs Work. Mixpanel jest narzędziem analitycznym, które pozwala nam śledzić, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Appjobs Work. Dane są wysyłane z Twojego urządzenia lub serwera do Mixpanel, gdzie mogą być analizowane w czasie rzeczywistym, aby lepiej identyfikować trendy i zrozumieć Twoje zachowanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych przez Mixpanel, kliknij tutaj.

KOCHAVA

Używamy Kochava w celu monitorowania atrybucji marketingowej w Appjobs Work. Kochava pomaga nam określić, które z naszych działań marketingowych lub jakiego rodzaju interakcje wpłynęły na Twój wybór korzystania z Appjobs Work. Kochava zbiera informacje o urządzeniu, np. gdy klikniesz na reklamę serwowaną przez sieć. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych stosowanych przez Kochava, kliknij tutaj.

SMARTLOOK

Używamy Smartlook w celu utworzenia mapy kliknięć i monitorowania ruchu użytkowników w Appjobs Work. Smartlook to narzędzie do rejestrowania odwiedzin, które pozwala nam zobaczyć Appjobs Work oczami użytkowników i analizować ścieżki, którymi podążają. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych przez Smartlook, kliknij tutaj.

ZMIANY W POLITYCE

Stale analizujemy naszą Politykę i staramy się ją ulepszać. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki od czasu do czasu. Nie będziemy ograniczać żadnych Twoich praw określonych w niniejszej Polityce bez uprzedniego zapytania o wyraźną zgodę na zmiany. Każda zmiana Polityki będzie opatrzona datą publikacji i będzie obowiązywać od tej daty.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 23.11.2022.