POLITYKA PRYWATNOŚCI Appjobs Work

(zwana dalej "Polityką Prywatności")

Niniejszy dokument ("Polityka Prywatności")  określa nasze praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Appjobs Work - aplikacji mobilnej, która pozwala Użytkownikom ("Ty", "Tobie, Twój") otrzymywać dokładne i przejrzyste informacje o swoich zarobkach oraz zoptymalizować i ulepszyć wykonywanie zleceń lub pracy kontraktowej za pośrednictwem Platform.

KIM JESTEŚMY?

Aplikacja Appjobs Work jest administrowana przez Appjobs Sweden AB, spółkę zarejestrowaną w Szwecji, z siedzibą pod adresem Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm/Szwecja, EU VAT NR SE559098471101 ("Appjobs", "my", "nas", "nasz"). Appjobs jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Appjobs Work.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszego przetwarzania Twoich danych osobowych, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw zgodnie z GDPR, możesz skontaktować się z Appjobs pod adresem [email protected ] w przypadku pytań ogólnych, wniosków o usunięcie danych lub pytań dotyczących bezpieczeństwa. Możesz również skontaktować się z nami pod naszym fizycznym adresem: Appjobs Sweden AB, Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm/Szwecja.

DEFINICJE

O ile Polityka Prywatności nie stanowi inaczej, wszelkie zwroty pisane literą w tej Polityce Prywatności wielką mają znaczenie nadane im w Warunkach Świadczenia Usług Appjobs Work, dostępnych pod adresem tps://www.appjobs.work/terms-and-conditions.

DO CZEGO SŁUŻY APPJOBS WORK?

Appjobs Work jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla freelancerów, osób pracujących na zlecenie lub wszystkich, którzy korzystają z Platform w celu wykonywania zleceń lub pracy kontraktowej.

W przeciwieństwie do standardowych form zatrudnienia, w przypadku których wszystkie informacje związane z zatrudnieniem są przetwarzane przez jeden podmiot w ramach zawartej umowy o pracę lub innej, podobnej umowy regulującej kwestię zatrudnienia, w przypadku zleceń lub pracy kontraktowej informacje o Twoich dochodach uzyskanych za pośrednictwem Platform mogą pochodzić z różnych źródeł. W związku z tym, uzyskanie aktualnych informacji o dochodach lub statystyk związanych z wykonywanymi zleceniami może być dla Ciebie czasochłonne i problematyczne. Takie informacje natomiast mogą być dla Ciebie cenne, jeżeli chcesz śledzić swoje zarobki uzyskane za pośrednictwem różnych Platform lub mierzyć dystans, jaki pokonujesz wykonując zlecenia z Platform.

Celem Appjobs Work jest zebranie w jednym miejscu i przetwarzanie informacji pochodzących z Platform, za pośrednictwem których pozyskujesz zlecenia, a następnie podsumowanie tych informacji i dostarczenie Ci zbiorczych danych i statystyk dotyczących Twojej ogólnej i indywidualnej działalności jako freelancera, Twoich zarobków, w tym płacy podstawowej i napiwków, a także przejechanej liczby kilometrów. Appjobs Work umożliwia również wyznaczanie swojego celu zarobkowego i śledzenie postępów w dążeniu do niego, a także porównywanie swoich wyników (takich jak wysokość zarobków uzyskanych z Platform lub liczba wykonanych dostaw/kursów) z wynikami innych Użytkowników.

Poza usługami agregacji danych, Appjobs Work może również dostarczać Ci oferty pracy z różnych Platform, podpowiadać, z której platformy aktualnie warto korzystać lub jakie wydarzenia aktualnie odbywają się w Twojej okolicy, umożliwiać zarabianie Monet poprzez udział w Zadaniach i wymianę Monet na Prezenty (zgodnie z definicjami zawartymi w Warunkach Świadczenia Usług), oraz oferować inne funkcjonalności, które pomogą zoptymalizować i rozwinąć Twoją działalność wykonywaną za pośrednictwem Platform.

Jeżeli zostaniesz Współpracownikiem Appjobs (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Świadczenia Usług), za pomocą Aplikacji możesz również brać udział w specjalnych Zadaniach oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Współpracowników Appjobs.


JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

(1) zbieranie Twoich danych osobowych z Platform, o ile wyrazisz zgodę na takie zbieranie poprzez połączenie konta na Platformie z kontem Appjobs Work (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.. 6.1(a) GDPR);

(2) świadczenia usług w ramach umowy pomiędzy Tobą a Appjobs, na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie https://www.appjobs.work/terms-and-conditions,(podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.. 6 ust. 1 lit. b GDPR), tj:

- jeśli korzystasz z funkcji Earnings Analytics i Earnings Goal: dostarczanie Ci zagregowanych danych i statystyk dotyczących Twoich zarobków i wyników pracy związanych z Twoim gigiem lub działalnością freelancerską - w oparciu o informacje zebrane z Platform, z którymi współpracujesz, jak opisano w podsekcji (1) powyżej;

- w przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcji Tablicy Liderów: umożliwienie Użytkownikowi porównywania swoich wyników - takich jak wysokość dochodu uzyskanego za pośrednictwem Platform lub liczba dostaw/objazdów szalonych - z wynikami innych Użytkowników;

- w przypadku korzystania z funkcji My Rides: umożliwienie mierzenia dystansu, jaki przejeżdżasz, lub śledzenia innych statystyk i parametrów jazdy, takich jak średnia prędkość lub średnie zużycie paliwa;

- w przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcji Konkursów i Monet: umożliwienie Użytkownikowi udziału w Konkursach i osiągania określonych w nich celów, a także zdobywania Monet i ich wymiany na Prezenty;

- jeśli jesteś Gig Workerem: umożliwienie Ci zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych z AppJobs Fleet sp. z o.o., tj. spółką zależną Appjobs, umożliwienie Ci udziału w specjalnych Questach i korzystania z innych funkcji dostępnych tylko dla Gig Workerów.

(3) zapewnienie prawidłowego technicznego działania Appjobs Work (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6.1 lit. b GDPR);

(4) profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z serwisu (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);

(5) marketing bezpośredni innych świadczonych przez nas usług (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6.1 lit. f GDPR);

(6) odpowiadanie na otrzymane zapytania (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6.1 lit. f GDPR).

Podanie Twoich danych osobowych określonych w punktach (1)-(3) nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do wykonania przez nas usług na Twoją rzecz w ramach łączącej nas umowy. Podanie danych osobowych określonych w punktach (4)-(6) również nie jest wymogiem ustawowym, jednak jest nam niezbędne do poprawy naszych usług, promowania naszych produktów i odpowiadania na Twoje zapytania.


JAKIEGO RODZAJU DANE PRZETWARZAMY?

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie: Aby Appjobs Work mógł działać, niezbędne jest przekazanie nam informacji zgromadzonych przez Ciebie na Platformie lub Platformach, na których jesteś zarejestrowany/a, poprzez połączenie wybranych kont Platform z Twoim kontem Appjobs Work. Połączenia kont możesz dokonać w aplikacji mobilnej Appjobs Work. Dane z Platformy, które chcesz zaimportować do Appjobs Work, mogą obejmować:

- poświadczenia logowania,

- nazwa użytkownika,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- Kody MFA otrzymane za pośrednictwem wiadomości SMS lub aplikacji MFA innej firmy,

- odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa,

- Twoja aktywność związana z Appjobs Work.

Dane pozyskiwane z Platform: To, jakie dane są otrzymywane za pośrednictwem Appjobs Work będzie zależało od tego, jakie dane są dostępne w Twoim profilu każdej Platformy, ale zazwyczaj będą to informacje dotyczące Ciebie, takie jak:

- wasze imiona,

- twoje podobieństwo,

- adres domowy lub służbowy,

- informacje o Twoich dochodach, takie jak zarobki podstawowe, napiwki, premie, opłaty i korekty,

- najbliższe informacje dotyczące płatności,

- oceny wykonania i wskaźniki akceptacji,

- szczegóły dotyczące koncertów, które wykonywałeś, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia oraz pokonany dystans,

- szczegóły dotyczące Twojej działalności freelancerskiej,

- informacje o pojazdach służbowych i dokumentach takich jak prawo jazdy, dowód osobisty i ubezpieczenie.

Niezależnie od podanych przez Ciebie informacji na Platformie lub Platformach, przy rejestracji Twojego konta Appjobs Work niezbędne będzie również podanie na Twojego numer telefonu, na który wyślemy Ci kod weryfikacyjny. Powyższa procedura rejestracji pozwoli nam potwierdzić, że wskazany numer telefonu należy do Ciebie.

Jeżeli korzystasz z funkcjonalności Zarobki, Cel Zarobkowy oraz Ranking, będziemy przetwarzać dane o Twoich dochodach uzyskanych za pośrednictwem Platform połączonych z Twoim kontem w Appjobs Work, Twoich celach zarobkowych oraz postępie w dążeniu do nich. W ramach Rankingu będziemy przetwarzać takie dane jak: avatar i nick, pod którym prezentowany będzie Twój wynik w Rankingu oraz Twoja pozycja w Rankingu na tle innych Użytkowników.

Jeśli aktywujesz funkcjonalność Moje Przejazdy, możemy również przetwarzać dane o lokalizacji i przemieszczaniu się Twojego urządzenia. W dowolnym momencie możesz aktywować i dezaktywować śledzenie lokalizacji za pomocą funkcjonalności Moje Przejazdy. Aplikacja Appjobs Work poprosi Cię o uprawnienia do śledzenia lokalizacji i danych o przemieszczaniu się przy pierwszym włączeniu tej funkcji. Aplikacja Appjobs Work będzie śledzić Twoją lokalizację i dane dotyczące przemieszczania się tylko wówczas, gdy funkcja Moje Przejazdy jest aktywna oraz udzieliłeś aplikacji niezbędnych uprawnień.<br>

Jeśli  bierzesz udział w Zadaniach, zbierasz Monety i wymieniasz je na Prezenty, będziemy przetwarzać takie dane jak: Zadania, w których bierzesz udział, liczba Monet, które zdobywasz oraz rodzaje Prezentów, które nabywasz w zamian za Monety.

Jeśli zostaniesz Współpracownikiem Appjobs, będziemy przetwarzać dane, które wprowadzasz do umowy o świadczenie usług przewozu przy pomocy formularza rejestracyjnego. Dane te mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, firmę, NIP, PESEL, adres zamieszkania lub wykonywania działalności, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez następujący okres:

(1) dane otrzymane z Platform, dane niezbędne do realizacji usług, dane zebrane za pośrednictwem funkcji Appjobs Work, dane niezbędne do prawidłowego technicznego działania Appjobs Work oraz dane statystyczne dotyczące korzystania z usług:

- przechowujemy takie dane tak długo, jak długo jesteś aktywnym użytkownikiem Appjobs Work, tj. do momentu usunięcia konta Appjobs Work, do momentu cofnięcia zgody na połączenie wszystkich Twoich kont na Platformach z kontem Appjobs Work lub do momentu dezaktywacji danej funkcji Appjobs Work; w przypadku usunięcia konta Appjobs Work lub cofnięcia takiej zgody, przechowujemy dane przez okres do 7 dni od momentu usunięcia Twojego konta lub cofnięcia zgody, po czym zanonimizujemy Twoje dane i będziemy je przetwarzać jako dane nieosobowe;

(2) dane marketingowe:

- przechowujemy takie dane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymywanie takich informacji;

(3) dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania:

- przechowujemy takie dane tak długo, jak jest to niezbędne do rozstrzygnięcia Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa w zakresie przedawnienia roszczeń.


KTO MOŻE OTRZYMAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

(1) dostawcy świadczeń lub inne podmioty trzecie, którym dostęp do Twoich danych osobowych jest niezbędny do wykorzystania ich do wymiany Monet zebranych w zamian za wypełnienie Questów na Prezenty - jeśli bierzesz udział w Questach, zbierasz Monety i wymieniasz je na Prezenty;

(2) inni Użytkownicy - jeśli aktywujesz funkcję Przywódcy;

(3) nasza spółka zależna Appjobs Fleet sp. z o.o. - jeżeli jesteś Gigowym Pracownikiem Appjobs;

(4) dostawcy usług i systemów IT, z których korzystamy w celu obsługi Appjobs Work, w tym usług lub narzędzi uwierzytelniania, hostingu i szyfrowania;

(5) dostawcy usług i systemów IT, z których korzystamy w celu komunikacji z Państwem, w tym poprzez powiadomienia push, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe (SMS) lub połączenia telefoniczne;

(6) doradców prawnych lub konsultantów - w zakresie, w jakim takie ujawnienie jest niezbędne do korzystania przez nas z ich usług;

(7) sądom, organom administracyjnym, rządowym, regulacyjnym lub organom ścigania - jeśli takie ujawnienie jest wymagane przez prawo.

(8) innych partnerów usługowych, takich jak dostawcy usług finansowych, ubezpieczeniowych lub pracy, aby zaoferować Ci odpowiednie i pomocne produkty, które pomogą Ci zoptymalizować i rozwinąć pracę na platformie po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody.

Niektóre z usług, z których korzystamy, przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG. Wszelkie takie transfery będą jednak dokonywane zgodnie z przepisami RODO i z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, takich jak standardowe klauzule umowne (określone w art. 46.2 RODO).


TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

- Dostęp do swoich danych: Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, na Twoje żądanie zadbamy również o dostarczenie Ci kopii danych, które przetwarzamy na Twój temat oraz informacji o tym, jak je przetwarzamy. Spełnimy Twoje żądanie, przesyłając kopię drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określono inną metodę. Za każde kolejne żądanie dostępu możemy obciążyć Cię opłatą administracyjną.

- Sprostowanie danych, usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Jeśli uważasz, że informacje, które posiadamy na Twój temat są nieprawidłowe, zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli je zaktualizować i zachować dokładność Twoich danych. Automatycznie usuniemy informacje o Tobie po tym, jak nie będą już potrzebne do celów, do których zostały zebrane. Niemniej jednak, jeśli w dowolnym momencie będziesz chciał, abyśmy usunęli informacje o Tobie, masz do tego prawo. Mają Państwo również prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

- Możliwość przenoszenia danych: w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody, masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mogą Państwo również zażądać od nas przekazania takich danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

- Wycofanie zgody i wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania: Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na tej zgodzie przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

- Wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych: Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały zachowane lub że Twoja prywatność została naruszona, zawsze możesz wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli informacje podane przez Ciebie w celu realizacji Twoich praw okażą się niewystarczające do zidentyfikowania Twojej tożsamości, poprosimy Cię o podanie dodatkowych informacji. Jeśli nie podasz takich informacji, możemy odmówić spełnienia Twojego żądania.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych podanych przez Ciebie danych osobowych do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

My i nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia w celach analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o tych narzędziach. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z partnerów.<br>


MIXPANEL

Używamy Mixpanel w celu monitorowania interakcji użytkowników z Appjobs Work. Mixpanel jest narzędziem analitycznym, które pozwala nam śledzić, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Appjobs Work. Dane są wysyłane z Twojego urządzenia lub serwera do Mixpanel, gdzie mogą być analizowane w czasie rzeczywistym, aby lepiej identyfikować trendy i zrozumieć Twoje zachowanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych przez Mixpanel, kliknij tutaj.

KOCHAVA

Używamy Kochava w celu monitorowania atrybucji marketingowej w Appjobs Work. Kochava pomaga nam określić, które z naszych działań marketingowych lub jakiego rodzaju interakcje wpłynęły na Twój wybór korzystania z Appjobs Work. Kochava zbiera informacje o urządzeniu, np. gdy klikniesz na reklamę serwowaną przez sieć. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych stosowanych przez Kochava, kliknij tutaj.

SMARTLOOK

Używamy Smartlook w celu utworzenia mapy kliknięć i monitorowania ruchu użytkowników w Appjobs Work. Smartlook to narzędzie do rejestrowania odwiedzin, które pozwala nam zobaczyć Appjobs Work oczami użytkowników i analizować ścieżki, którymi podążają. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych przez Smartlook, kliknij tutaj.

ZMIANY W POLITYCE

Stale analizujemy naszą Politykę i staramy się ją ulepszać. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki od czasu do czasu. Nie będziemy ograniczać żadnych Twoich praw określonych w niniejszej Polityce bez uprzedniego zapytania o wyraźną zgodę na zmiany. Każda zmiana Polityki będzie opatrzona datą publikacji i będzie obowiązywać od tej daty.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 23.11.2022.