Oznakowanie taksówek - co jest wymagane?

Zaktualizowano
28 lutego 2023 r.

Jak prawidłowo oznaczyć taxi w Polsce?

Miasto z licencją Uchwała w sprawie lokalnych oznaczeń
Gdynia > click <
Gdańsk > click <
Poznań > click <
Wrocław > click <
Katowice > click <
Kraków > click <
Warszawa > click <

Lista miast z instrukcją oznaczeń.