Czym są cele zadań i wolne miejsca?

Zaktualizowano
28 lutego 2023 r.

Każde zadanie ma określone cele. Zadanie może mieć jeden lub więcej celów. Aby zacząć zadanie, musisz wybrać swój cel. Im wyższy cel, tym większa nagroda.

Możesz mieć tylko 1 wybrany cel w danym czasie. Aby zmienić cel, musisz zrezygnować z obecnego. Rezygnacja z celu wyzeruje Twój postęp (postęp nie przenosi się do kolejnego celu po jego wybraniu).

Każdy cel ma pewną ilość wolnych miejsc. Po wybraniu celu, zajmujesz 1 z tych miejsc. Kiedy wszystkie miejsca są wybrane, nie można już dołączyć do danego celu.

Prosimy, zwracaj uwagę na innych i nie dołączaj do zadań, których nie masz zamiaru dokończyć - zmniejsza to ilość miejsc, które mogłyby być wybrane przez innych użytkowników aplikacji!