Czy zadania mają jakieś limity poza ilością wolnych miejsc?

Zaktualizowano
28 lutego 2023 r.

Zwróć uwagę, że aby liczyć aktywności do celu zadania, musisz mieć podpiętą odpowiednią aplikację do pracy (przykładowo, aby liczyć Twoje aktywności w zadaniu Uber, musisz mieć podpięte konto Uber, itp.).

Nie ma limitów pod względem ilości zadań, do których możesz dołączyć w tym samym czasie.

Wszystkie zadania mają określony czas trwania. Ten czas kończy się zawsze o ustalonej godzinie, bez względu na to, kiedy dołączysz. Przykładowo, jeśli dołączysz do zadania o 14:00 a zadanie kończy się o 23:59 tego samego dnia, będziesz mieć tylko 10 godzin na osiągnięcie celu.