Jestem cudzoziemcem, czy mogę z Wami pracować?

Jestem cudzoziemcem, czy mogę z Wami pracować?

Zaktualizowano: 
2/2/2023

Aby legalnie pracować w Polsce, będziesz potrzebować jednego z poniższych dokumentów:

  • Pierwsza strona paszportu jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej (ze zdjęciem),
  • Legitymacja studencka (obie strony) oraz certyfikat z uczelni potwierdzający status studenta dziennego (nie starszy niż 30 dni),
  • Dyplom polskiego uniwersytetu lub szkoły policealnej,
  • Polski dowód osobisty,
  • Karta stałego pobytu,
  • Karta Polaka,
  • Karta tymczasowego pobytu ze względu na status uchodźcy lub łączenie rodzin z dopiskiem “dostęp do rynku pracy”
  • Inny dokument zezwalający na pracę w Polsce.
Więcej informacji:

Kiedy praca cudzoziemca w Polsce jest legalna.

Kiedy można zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii, bez zezwolenia na pracę.

❗ UWAGA: Zwykła karta czasowego pobytu bez dopisku "dostęp do rynku pracy" nie uprawnia Cię do podjęcia pracy w Polsce!

➡️ Upewnij się, że wysłałeś(aś) nam co najmniej jeden dokument z list na hello@appjobs.com - inaczej nie będziemy mogli Cię zatrudnić!