Jakie języki obsługujecie?

Jakie języki obsługujecie?

Zaktualizowano: 
1/2/2023

Co do języków, obsługujemy obecnie angielski, polski i ukraiński. Aplikacja automatycznie dopasuje język na podstawie ustawień Twojego telefonu. Jeśli twój telefon jest ustawiony na inny język niż wymienione, bazowo będzie się wyświetlać po angielsku.