Czym są cele zadań i wolne miejsca?

Czym są cele zadań i wolne miejsca?

Zaktualizowano: 
1/2/2023

Każde zadanie ma określone cele. Zadanie może mieć jeden lub więcej celów. Aby zacząć zadanie, musisz wybrać swój cel. Im wyższy cel, tym większa nagroda.

Możesz mieć tylko 1 wybrany cel w danym czasie. Aby zmienić cel, musisz zrezygnować z obecnego. Rezygnacja z celu wyzeruje Twój postęp (postęp nie przenosi się do kolejnego celu po jego wybraniu).

Każdy cel ma pewną ilość wolnych miejsc. Po wybraniu celu, zajmujesz 1  z tych miejsc. Kiedy wszystkie miejsca są wybrane, nie można już dołączyć do danego celu.

Prosimy, zwracaj uwagę na innych i nie dołączaj do zadań, których nie masz zamiaru dokończyć - zmniejsza to ilość miejsc, które mogłyby być wybrane przez innych użytkowników aplikacji!