Czy zadania mają jakieś limity poza ilością wolnych miejsc?

Czy zadania mają jakieś limity poza ilością wolnych miejsc?

Zaktualizowano: 
1/2/2023

Zwróć uwagę, że aby liczyć aktywności do celu zadania, musisz mieć podpiętą odpowiednią aplikację do pracy (przykładowo, aby liczyć Twoje aktywności w zadaniu Uber, musisz mieć podpięte konto Uber, itp.).

Nie ma limitów pod względem ilości zadań, do których możesz dołączyć w tym samym czasie.

Wszystkie zadania mają określony czas trwania. Ten czas kończy się zawsze o ustalonej godzinie, bez względu na to, kiedy dołączysz. Przykładowo, jeśli dołączysz do zadania o 14:00 a zadanie kończy się o 23:59 tego samego dnia, będziesz mieć tylko 10 godzin na osiągnięcie celu.